Βαλβολινες

Βαλβολίνες υψηλής ποιότητας για διάφορους τύπους μηχανικών και αυτόματων κιβωτίων ταχυτήτων και διαφορικών. Συντελούν στην εξοικονόμηση καυσίμων και στη διασφάλιση της ομαλής αλλαγής ταχυτήτων υπ’όλες τις συνθήκες λειτουργίας και θερμοκρασίας .

Σύνολο: 13

PLATINUM ATF III

PLATINUM ATF III

Το PLATINUM ATF III είναι ημισυνθετικό λιπαντικό.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Μετάδοσης & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

PLATINUM GEAR GL-4 80W-90

PLATINUM GEAR GL-4 80W-90

Η PLATINUM GEAR GL-4 80W-90 είναι υψηλής ποιότητας βαλβολίνη κιβωτίου ταχυτήτων που κατασκευάζεται με τη χρήση εξευγενισμένων ορυκτέλαιων.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

PLATINUM GEAR GL-5 80W-90

PLATINUM GEAR GL-5 80W-90

Η PLATINUM GEAR GL-5 80W-90 είναι υψηλής ποιότητας βαλβολίνη κιβωτίου ταχυτήτων που κατασκευάζεται με τη χρήση εξευγενισμένων ορυκτέλαιων. [..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

PLATINUM GEAR SX 75W-90

PLATINUM GEAR SX 75W-90

Η PLATINUM GEAR SX 75W-90 είναι υψηλής ποιότητας συνθετική βαλβολίνη μετάδοσης .[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

PLATINUM GEAR SV 75W-80

PLATINUM GEAR SV 75W-80

Η PLATINUM GEAR SV 75W-80 είναι υψηλής ποιότητας συνθετική βαλβολίνη. Χρησιμοποιείται σε σύγχρονους κινητήρες βαρέων οχημάτων. [..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

PLATINUM GEAR LS 80W-90

PLATINUM GEAR LS 80W-90

Η PLATINUM GEAR LS 80W-90 είναι νέας γενιάς λιπαντικό μηχανισμού μετά- δοσης για χρήση όλες τις εποχές του χρόνου. [..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

HIPOL ATF II D

HIPOL ATF II D

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

HIPOL® GL-4 80W-90

HIPOL® GL-4 80W-90

Το Hipol GL-4 80W-90 είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

HIPOL GL-5 80W-90

HIPOL GL-5 80W-90

Το Hipol GL-5 80W-90 είναι ημισυνθετικό λιπαντικό.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

HIPOL® GL-5 85W-140

HIPOL® GL-5 85W-140

Το Hipol GL-5 85W-140 είναι υψηλής ποιότητας λιπαντικό.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

HIPOL® SEMISYNTHETIC GL-5 75W-90

HIPOL® SEMISYNTHETIC GL-5 75W-90

Το Hipol GL-5 75W-90 είναι ημισυνθετικό λιπαντικό.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Διαφορικών, κιβωτίων ταχυτήτων & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες

HYDROL L-HM/HLP 46

HYDROL L-HM/HLP 46

Το HYDROL L-ΗΜ / HLP λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα.[..]

 • Τύπος Βαλβολίνων: Μετάδοσης & υδραβλικών συστημάτων

Λεπτομερειες