Καλεστε: +30.2106200301

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προσωπικά Δεδομένα

Στην Ισχύς Α.Ε. σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε.

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς και τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας μας, αλλά και για τα δικαιώματα και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τη χρήση και την προστασία των δεδομένων σας.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να επεξεργαζόμαστε και να προστατεύουμε σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας μας και την σχετική  ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

 

Τι κατηγορίες δεδομένων συλλέγουμε

Η Ισχύς Α.Ε. ενδέχεται να επεξεργαστεί τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων:

 • προσωπικά στοιχεία: όνομα και επώνυμο
 • στοιχεία επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • κάθε είδους προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μοιράζεστε μαζί μας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Η Ισχύς Α.Ε. συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα από τις καταχωρίσεις που πραγματοποιείτε στην ιστοσελίδα μας, όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας.

Σε καμία περίπτωση, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα που δεν έχουν παρασχεθεί με την συγκατάθεσή σας.

 

Για ποιους λόγους συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών και μόνο:

 • για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και απορίες σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας
 • για να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από τη νομοθεσία, τις Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές
 • για ενημερωτικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συναίνεσή σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται προς την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας ή να φέρετε αντίρρηση στην επεξεργασία.

 

Μέτρα και εγγυήσεις προστασίας της ασφάλειας των δεδομένων σας

Αναβαθμίζουμε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε προκειμένου να συμμορφωθούμε στο νέο νομικό περιβάλλον. Λαμβάνουμε κατάλληλα και πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Αποτρέπουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, ενώ το σύνολο των μελών του προσωπικού μας δεσμεύεται βάσει ρήτρας εμπιστευτικότητας να διασφαλίσει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων.

Δεν γνωστοποιούμε ούτε μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτα πρόσωπα εκτός των μελών του προσωπικού της Ισχύς Α.Ε.. Κατ’ εξαίρεση, αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα σας σε Δικαστικές ή Εποπτικές Αρχές στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας σε υποχρέωση που μας επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική ή διοικητική απόφαση.

 

Δικαιώματα

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε: Μπορείτε:

 • να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση δεδομένων σας για διαφημιστικούς ή ενημερωτικούς ή κάθε άλλου είδους σκοπούς
 • να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά το είδος της επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας από εμάς και να έχετε πρόσβαση σε αυτά
 • να ζητήσετε διορθώσουμε ή επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • να ζητήσετε την πλήρη και οριστική διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας
 • να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σχετική νομοθεσία
 • να ζητήσετε αντίγραφο του συνόλου ή μέρους των δεδομένων σας σε κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από τα μηχανήματα μορφή

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας δωρεάν το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 30 ημερών από την υποβολή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για 60 ημέρες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το πλήθος των αιτημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε, επίσης, να απευθύνετε τα παράπονα και τις  ανησυχίες σας σχετικά με τη χρήση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 

Επικοινωνία

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, να εκφράσετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο, αλλά και για να αξιολογήσετε την Πολιτική Προστασίας μας, μπορείτε να αποστέλλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή να μας αποστέλλετε τα αιτήματά σας ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση: Κηφισού 55, Νέα Κηφισιά.

 

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενδέχεται να τροποποιηθεί στο μέλλον. Κάθε αλλαγή ή προσθήκη σε αυτή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, ώστε να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Καμία τροποποίηση της πολιτικής μας δεν θα εφαρμοστεί πριν τη σχετική ανάρτηση και ενημέρωσή σας.