Σύνολο: 14

Silver Dynamic C6

Silver Dynamic C6

Silver Dynamic C6 52Ah[..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 207
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 175
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 52
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 520

Λεπτομερειες

Silver Dynamic C30

Silver Dynamic C30

Silver Dynamic C30 554 400 053[..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 207
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 54
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 530

Λεπτομερειες

Silver Dynamic D15

Silver Dynamic D15

Silver Dynamic D15 63 Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 242
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 63
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 610

Λεπτομερειες

Silver Dynamic E38

Silver Dynamic E38

Silver Dynamic E38 74 Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 278
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 175
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 74
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 750

Λεπτομερειες

Silver Dynamic E44

Silver Dynamic E44

Silver Dynamic E44 77Ah[..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 278
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 77
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 780

Λεπτομερειες

Silver Dynamic F18

Silver Dynamic F18

Silver Dynamic F18 85Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 315
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 175
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 85
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 800

Λεπτομερειες

Silver Dynamic F19

Silver Dynamic F19

Silver Dynamic F19 85Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 315
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 85
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 800

Λεπτομερειες

Silver Dynamic H3

Silver Dynamic H3

Silver Dynamic H3 100Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 353
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 100
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 830

Λεπτομερειες

Silver Dynamic I1

Silver Dynamic I1

Silver Dynamic I1 110Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 393
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 110
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 920

Λεπτομερειες

Silver dynamic AGM A8 (D52)

Silver dynamic AGM A8 (D52)

Silver dynamic AGM A8 60Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 242
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 60
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 680

Λεπτομερειες

Silver dynamic AGM A7 (E39)

Silver dynamic AGM A7 (E39)

Silver dynamic AGM A7 70Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 278
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 70
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 760

Λεπτομερειες

Silver dynamic AGM A6 (F21)

Silver dynamic AGM A6 (F21)

Silver dynamic AGM A6 80Ah [..]

 • Τύποι Μπαταριών: Silver Dynamic / Silver Dynamic AGM
 • Μήκος (χιλ.): 315
 • Πλάτος: 175
 • Ύψος: 190
 • Θετικός Πόλος: Δεξιά
 • Ah (20h): 80
 • (Aμπέρ) Εκ/σης: 800

Λεπτομερειες