ΜΠΑΤ.12V 45AH ATLAS UHPB

Ultra High Performance

 • Μήκος (χιλ.):  

  187

 • Πλάτος:  

  127

 • Ύψος:  

  220

 • Θετικός Πόλος:  

  Αριστερά

 • Παρατηρήσεις:  

  Ψ.ΠΟΛΟΣ

 • Ah (20h):  

  45

 • (Aμπέρ) Εκ/σης:  

  400

 • Κατηγορίες μπαταριών για αυτοκίνητα Atlasbx:  

  Ultra High Performance

 • Κατηγορία Μπαταριών Atlas Bx:  

  Ultra High Performance UMPB